W poniedziałek, 7 grudnia, 2015 byliśmy w „Katoliku” w Tczewie, aby wziąć udział w powiatowym konkursie historycznym o św. Jadwidze. Naszą szkołę reprezentowali miłośnicy historii Robert Pilarski i Adrian Święćkowski.
Tematyka konkursu obejmowała nie tylko wiedzę o Królowej, ale również m.in. związki Andegawenów z Piastami i Jagiellonami, politykę wewnętrzną Jagiełły, kształtowanie monarchii stanowej w Polsce, stosunki polsko-krzyżackie XIII – XVI, czy też wpływy Polski na Rusi Halicko-Włodzimierskiej i w Mołdawii.
Finał przebiegał w dwóch części: pisemnego testu i odpowiedzi ustnej.
Adrian znalazł się w drugiej części, wśród najlepszych 10. uczestników, uzyskując tytuł finalisty tego konkursu. Gratulujemy./hs

Od nadchodzącego czwartku (10 grudnia 2015) Kacper Gruba, uczeń klasy II naszej szkoły będzie prowadził audycję na żywo w Radio Głos.

Gruba Godzina to audycja dla młodzieży na żywo.

Zaproszeni goście, uczniowie i radiosłuchacze będą mieli okazję podzielić się swoimi pasjami. Już niedługo usłyszymy o zdrowym odżywianiu, o hodowli zwierząt domowych i jak to jest być młodzieżowym organistą na parafii.

Zrealizowana w murach naszej szkoły lekcja historii przez Telewizję Trwam doczekała się swojej emisji.

W programie zostało zaprezentowane Collegium Marianum:

{youtube} uo6kQuKHirk {/youtube}

oraz lekcja historii w wydaniu Pana Prof. Jana Wiśniewskiego

{youtube} XsWhH-uxUKU{/youtube}

Całość można obejrzeć TUTAJ

W czwartek (26.11.2015) grupa uczniów wraz z naszym matematykiem ks. Piotrem brała udział w wydarzeniu "Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji". Impreza została przygotowana przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. O godz. 9.00 uczestniczyliśmy w warsztatach poświęconych proporcjonalności "Wprost, odwrotnie, a może wcale". Było i doświadczenie, i kilka zadań do rozwiązania. Dzięki projekcji filmu poznaliśmy sylwetkę Stefana Banacha, wybitnego polskiego matematyka ze szkoły lwowskiej.

Korzystając z okazji udaliśmy się także na Wydział Chemii UG, gdzie doktorantka Joanna Pranczk pokazała nam nowoczesny budynek z jego salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi i laboratoriami.

W samo południe uczestniczyliśmy w prezentacji o kierunkach: matematyka finansowa i ekonomiczna. Pozwoliło to nam zobaczyć zależność między matematyką i naukami ekonomicznymi.

Minione dni od wtorku do piątku (24-27 listopada 2015) minęły na próbnych egzaminach maturalnych.
We wtorek wszyscy uczniowie trzeciej klasy zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym, a po południu niektórzy podeszli do poziomu rozszerzonego.
W środę królowała matematyka. Z rana rozwiązywano zadania poziomu podstawowego, od 15.00 poziomu rozszerzonego. W między czasie w szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Alfik".
W czwartek maturzyści sprawdzali swoje umiejętności z języka angielskiego i niemieckiego na obu poziomach.
Wreszcie w piątek nadszedł czas na biologię, geografię, wos, fizykę i historię.
Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na wyniki próbnych egzaminów.

Na razie można porównać swoje odpowiedzi ze wzorcami umieszczonymi na stronie edulandia.pl

 

Dzięki staraniom Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły rozszerzono kolejny program stypendialny.

Już od dziesięciu lat stali mieszkańcy Pelplina mogą otrzymywać stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Zainteresowani uczniowie i studenci składają pracę naukową dotyczącą tematyki lokalnej. Brana jest pod uwagę także postawa życiowa: aktywność kandydata, działanie na rzecz środowiska, otoczenia, bliźniego.
Podobnie jak do niedawna przy przyznawaniu nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, stypendia Ornassów zawierają zapis ograniczający grono stypendystów do mieszkańców stałych, przez co nie mogli otrzymać go czasowi – w tym większość uczniów Collegium Marianum.
Dzięki pomocy Burmistrza Pelplina, Pana Patryka Demskiego oraz Radnych Rady Miejskiej w Pelplinie na czele z Przewodniczącym, Panem Mirosławem Chyłą, we wrześniu udało się rozszerzyć gminny program stypendialny na mieszkańców czasowych.