Dziewiątego listopada 2010 w Collegium Marianum wybieraliśmy nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydowali: Łukasz Kostuch, Krzysztof Kropidłowski, Jakub Litwiński oraz Michał Maleszyk. Zanim przystąpiliśmy do głosowania, Sławomir Eichmann jako ustępujący Przewodniczący, dokonał podsumowania swych osiągnięć, a ks. Dyrektor Andrzej Szopiński podziękował i nagrodził go za ogrom jego pracy. Następnie wybrano komisję wyborczą, wyjaśniono zasady głosowania oraz przypomniano sylwetki kandydatów. Przystąpiliśmy do głosowania. Nie udało się wyłonić przewodniczącego w pierwszej turze. Do następnego etapu przeszli: Krzysztof Kropidłowski oraz Michał Maleszyk. Rozpoczęła się druga tura głosowania. Przeliczono głosy, komisja sporządziła protokół i ogłosiła zwycięzcę - nowym Przewodniczącym SU został Michał Maleszyk.