W rejonowym etapie Konkursu Biblijnego:
- w kat. 4-6 uczestniczyło 188 uczniów,
- w kat. 7-8 wzięło udział 111 uczniów.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się z młodszej kategorii 56 osób, a ze starszej 60 osób.

Listy osób zakwalifikowanych w poszczególnych kategoriach oraz wyniki pozostałych uczestników:
- FINALIŚCI w kat. 4-6,
- FINALIŚCI w kat. 7-8,
- wyniki pozostałych uczestników w kat. 4-6,
- wyniki pozostałych uczestników w kat. 7-8.

Finalistom gratulujemy, a wszystkim pozostałym dziękujemy za udział.