Zachęcamy do udziału w XI Konkursie Biblijnym organizowanym przez Collegium Marianum w Pelplinie.
Tematyką tegorocznego konkursu będzie „Życie pierwotnego Kościoła w opisie Dziejów Apostolskich”.
Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
- pierwsza z nich - klasy 4-6 szkoły podstawowej,
- druga - klasy 7-8 szkoły podstawowej.
Równolegle odbędzie się konkurs plastyczny dla klas 1-3 szkoły podstawowej i SOSW.
W menu konkursu znajdują się linki, w których można znaleźć:
- regulaminy poszczególnych konkursów,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- protokół z etapu szkolnego konkursu,
- komisje rejonowe konkursu.
W drugiej połowie września na stronie konkursu (collegiummarianum.pl) umieszczona będzie literatura.
Wszystkie informacje o zakresie materiału dla poszczególnych etapów znajdują się w regulaminie.