Podajemy listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

Kolejny etap konkursu odbędzie się 13 lutego w poszczególnych rejonach.

Informacje o dokładnych miejscach i godzinach konkursu przekażemy przed 20 stycznia na stronie internetowej.

Wszystkim katechetom i osobom ich wspierającym dziękujemy za przeprowadzenie etapu szkolnego.

Wszystkim jego uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Uczestnicy etapu rejonowego z klas 4-6

Uczestnicy etapu rejonowego z klas 7-8