Uzupełniające materiały na etap rejonowy i wojewódzki konkursu biblijnego.

Biblia dla każdego. Księga Rodzaju, Księga Wyjścia. Tekst –komentarz –ilustracje,  t.  1,  red.  G.  Ravasi, Kielce  2007: