Arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:

język polski
- poziom podstawowy (grudzień 2013)
- poziom podstawowy (grudzień 2014)
- poziom rozszerzony (grudzień 2013)
- poziom rozszerzony (grudzień 2014)

język angielski
- poziom podstawowy (nagrania)
(grudzień 2013)
- poziom podstawowy (nagrania)
(grudzień 2014)
- poziom rozszerzony (nagrania)
(grudzień 2013)
- poziom rozszerzony (nagrania)
(grudzień 2014)

język niemiecki
- poziom podstawowy (nagrania)
(grudzień 2013)
- poziom podstawowy (nagrania)
(grudzień (2014)
- poziom rozszerzony (nagrania)
(grudzień 2013)
- poziom rozszerzony (nagrania)
(grudzień 2014)

biologia
- grudzień 2013
- grudzień 2014

chemia
- grudzień 2013
- grudzień 2014

fizyka
- grudzień 2013
- grudzień 2014

geografia
- grudzień 2013
- grudzień 2014

informatyka
grudzień 2013:
- część 1
- część 2
- dane
grudzień 2014:
- część 1
- część 2
- dane

historia
- grudzień 2013
- grudzień 2014

wiedza o społeczeństwie
- grudzień 2013
- grudzień 2014

matematyka

- poziom podstawowy - poziom rozszerzony
(grudzień 2013)

- poziom podstawowy - poziom rozszerzony
(grudzień 2014)