Zachęcamy do udziału w X Konkursie Biblijnym organizowanym przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej.

Tematyką tegorocznego konkursu będzie Ewangelia według św. Mateusza.

Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
- pierwsza z nich - klasy 4-6 szkoły podstawowej,
- druga - klasy 7-8 szkoły podstawowej i III gimnazjalna.

W menu znajdują się linki, w których można znaleźć:
- regulamin,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- protokół z etapu szkolnego konkursu
- oraz komisje rejonowe konkursu.

W drugiej połowie września na stronie konkursu (collegiummarianum.pl) umieszczona będzie literatura. do konkursu.

Wszystkie informacje o zakresie materiału dla poszczególnych etapów znajdują się w regulaminie.

G. Ravasi. Biblia dla każdego.

Ewangelia według św. Mateusza

rozdziały 1 - 7

rozdziały 8 - 15

rozdziały 16 - 23

rozdziały 24 - 28

W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, równolegle do konkursu z wiedzy biblijnej Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej organizuje plastyczny konkurs dla najmłodszych w kategoriach kl. I-III; IV-VI oraz uczniów SOW. Konkurs odbywa się pod hasłem: „Być uczniem Jezusa w świetle Ewangelii wg św. Mateusza”.

Termin zgłoszenia szkoły:
do 1 grudnia 2018 r.

Termin nadsyłania prac:
28.02.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Finał konkursu z wręczeniem nagród:
25 kwietnia 2018 r.

Pozostałe informacje w REGULAMINIE.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zamieszczamy listy szkół, które zgłosiły swój udział w tegorocznym Konkursie Biblijnym. Jeżeli którejś ze szkół nie ma na liście, prosimy o kontakt.

Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia i życzymy owocnego przygotowania.

KATEGORIA 4-6 SP

KATEGORIA 7-8 SP ORAZ ODDZ. GIMN.

Podajemy wyniki Konkursu Biblijnego na etapie szkolnym.

Jego zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w etapie rejonowym, który odbędzie się 7 lutego w rejonach podanych w załączniku do regulaminu konkursu.

Dokładne godziny rozpoczęcia w poszczególnych rejonach podane zostaną 10 stycznia.

WYNIKI - KLASY IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI - KLASY VII - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI - III KLASY GIMNAZJALNE