W sobotę, 27 kwietnia 2019 r. odbył się w naszej szkole finał Konkursu Biblijnego. Z etapu rejonowego do finału zakwalifikowało się 52 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 62 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Jego wyniki są następujące:

FINAŁ X KONKURSU BIBLIJNEGO
PELPLIN, 27.04.2019

Miejsce
Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie
Aleja Cystersów 2.

Program finału
10.00-10.30 Zgłoszenia uczestników (portiernia Collegium Marianum)
10.30-11.30 Część pisemna (testy)
12.30 Ogłoszenie wyników części pisemnej
12.45-13.45 Część ustna (sala 202- kat. młodsza, sala 206- kat starsza)
14.00 Nabożeństwo słowa Bożego
 Ogłoszenie wyników konkursu biblijnego

Podajemy wyniki Konkursu Biblijnego na etapie szkolnym.

Jego zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w etapie rejonowym, który odbędzie się 7 lutego w rejonach podanych w załączniku do regulaminu konkursu.

Dokładne godziny rozpoczęcia w poszczególnych rejonach podane zostaną 10 stycznia.

WYNIKI - KLASY IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI - KLASY VII - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI - III KLASY GIMNAZJALNE

Już niedługo, bo w czwartek, 7 lutego odbędzie się etap rejonowy Konkursu Biblijnego.

Miejsce i godzinę jego przeprowadzenia podajemy

TUTAJ

W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, równolegle do konkursu z wiedzy biblijnej Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej organizuje plastyczny konkurs dla najmłodszych w kategoriach kl. I-III; IV-VI oraz uczniów SOW. Konkurs odbywa się pod hasłem: „Być uczniem Jezusa w świetle Ewangelii wg św. Mateusza”.

Termin zgłoszenia szkoły:
do 1 grudnia 2018 r.

Termin nadsyłania prac:
28.02.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Finał konkursu z wręczeniem nagród:
25 kwietnia 2018 r.

Pozostałe informacje w REGULAMINIE.