04.09.2017. Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych;

14.09.2017. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, godz. 10.00; Uroczystość patronalna kaplicy szkolnej;

16-17.09.2017. Jarmark Cysterski;

25.09.2017. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy;

08.10.2017. Dzień Papieski;

14.10.2017. Dzień Edukacji Narodowej;

27.10.2017. Zebranie rodziców, godz. 13.30; Rada Pedagogiczna;

11.11.2017. Narodowe Święto Niepodległości;

03.12.2017. I Niedziela Adwentu

06.12.2017. Mikołajki

15.12.2017. Zebranie rodziców, godz. 13.30;

22.12.2017. Szkolna Wigilia;

23.12.2017-01.01.2018. Zimowa przerwa świąteczna;

02.01.2018. Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych;

06.01.2018. Uroczystość Objawienia Pańskiego;

15.01.2018. Rada Pedagogiczna (godz. 17.00);

13.01.2017. Zebranie rodziców, godz. 13.30;

15.01.2018. Początek drugiego semestru

29.01-11.02.2018. Ferie zimowe;

14-16.02.2018. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne;

17.03.2018. Dzień Otwarty Szkoły (10.00 – 13.00);

23.03.2018. Zebranie rodziców, godz. 13.30;

24.03.2018. Powiatowy Konkurs Ortograficzny;

25.03.2018. XXXIII Światowy Dzień Młodzieży (Kościerzyna);

29.03-03.04.2018. Wiosenna przerwa świąteczna;

14.04.2018. Dzień Otwarty Szkoły (10.00 – 13.00);

23.04.2018. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja klasy III), godz. 17.00;

26.04.2018. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych;

04.05.2018. Egzamin maturalny z języka polskiego;

07.05.2018. Egzamin maturalny z matematyki;

08.05.2018. Egzamin maturalny z języka angielskiego;

04-25.05.2018. Egzaminy maturalne ustne oraz z przedmiotów w zakresie rozszerzonym;

18.05.2018. Zebranie rodziców, godz. 13.30;

18.06.2018. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja), godz. 17.00;

21.06.2018. Uroczyste zakończenie roku szkolnego;

23.06-31.08.2018. Wakacje;

23.06.2018. Rozmowy kwalifikacyjne