05.09.2016. Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych;

14.09.2016. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, godz. 10.00; Uroczystość patronalna kaplicy szkolnej; Zjazd Absolwentów

17-18.09.2016. Jarmark Cysterski;

26.09.2016. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy;

09.10.2016. Dzień Papieski;

14.10.2016. Dzień Edukacji Narodowej;

21.10.2016. Zebranie rodziców, godz. 13.30;

11.11.2016. Narodowe Święto Niepodległości;

09.12.2016. Zebranie rodziców, godz. 13.30;

23.12.2016-01.01.2017. Zimowa przerwa świąteczna;

02.01.2017. Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych;

06.01.2017. Uroczystość Objawienia Pańskiego;

10.01.2017. Rada Pedagogiczna (godz. 17.00);

13.01.2017. Zebranie rodziców, godz. 13.30;

16-29.01.2017. Ferie zimowe;

30.01.2017. Początek drugiego semestru

01-03.03.2017. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne;

18.03.2017. Dzień Otwarty Szkoły (10.00 – 13.00);

21.03.2017. Powiatowy Konkurs Ortograficzny;

24.03.2017. Zebranie rodziców, godz. 13.30;

09.04.2017. XXXII Światowy Dzień Młodzieży (Kościerzyna);

13-18.04.2017. Wiosenna przerwa świąteczna;

22.04.2017. Dzień Otwarty Szkoły (10.00 – 13.00);

25.04.2017. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja klasy III), godz. 17.00;

27.04.2017. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych;

Maj 2017. Egzamin Maturalny;

19.05.2017. Zebranie rodziców, godz. 13.30;

20.06.2017. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja), godz. 17.00;

22.06.2017. Uroczyste zakończenie roku szkolnego;

26.06-31.08.2017. Ferie letnie;

24.06.2017. Rozmowy kwalifikacyjne