COLLEGIUM MARIANUM
Organizacja roku szkolnego 2022/2023


01.09.2022 - Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych
09.09.2022 - Zebranie rodziców klas II, III i IV godz. 13.30
12-14.09.2022 - Szkolne rekolekcje
14.09.2022 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, godz. 9.30;
Uroczystość patronalna kaplicy szkolnej Podwyższenia Krzyża Świętego
26.09.2022 - Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
28-30.09.2022 - Próbna matura z OKE
14.10.2022 - Dzień Edukacji Narodowej
16.10.2022 - Dzień Papieski
31.10.2022 - Dzień wolny ze względów organizacyjnych
01.11.2022 - Uroczystość Wszystkich Świętych
02.11.2022 - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
03.11.2022 - Dzień wolny ze względów organizacyjnych
04.11.2022 - Dzień wolny ze względów organizacyjnych
11.11.2022 - Narodowe Święto Niepodległości
18.11.2022 - Zebranie rodziców, godz. 13.30
22-25.11.2022 - Próbna matura z Operonem
12-22.12.2022 - Próbna matura z CKE
22.12.2022 - Termin wystawienia ocen śródrocznych
23.12.2022-01.01.2023 - Zimowa przerwa świąteczna z okazji uroczystości Bożego Narodzenia
02.01.2023 - Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych
06.01.2023 - Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
09.01.2023 - Rada Pedagogiczna (godz. 17.00)
09.01.2023 - Początek II półrocza
16-29.01.2023 - Ferie zimowe
11.03.2023 - Dzień Otwarty Szkoły (10.00 – 13.00)
17.03.2023 - Zebranie rodziców, godz. 13.30

22.03.2023 - Powiatowy Konkurs Ortograficzny
06-11.04.2023 - Wiosenna przerwa świąteczna z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
14-15.04.2023 - Finał Olimpiady Teologii Katolickiej
14.04.2023 - Dzień wolny ze względów organizacyjnych
21.04.2023 - Termin wystawienia ocen końcowych w klasie maturalnej
22.04.2023 - Dzień Otwarty Szkoły (10.00 – 13.00)
24.04.2023 - Rada Pedagogiczna (godz. 17.00)
28.04.2023 - Zakończenie roku szkolnego dla klasy maturalnej
29.04.2023 - Finał Konkursu Biblijnego Diecezji Pelplińskiej
Maj 2023 - Egzamin Maturalny
04.05.2023 - Dzień wolny ze względów organizacyjnych
05.05.2023 - Dzień wolny ze względów organizacyjnych
19.05.2023 - Zebranie rodziców, godz. 13.30
08.06.2023 - Uroczystość Bożego Ciała
09.06.2023 - Dzień wolny ze względów organizacyjnych
16.06.2023 - Termin wystawienia ocen rocznych w klasie I, II i III
19.06.2023 - Rada Pedagogiczna (klasyfikacja), godz. 17.00
23.06.2023 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego
24.06-31.08.2023 - Wakacje