Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Liceum Katolickim Collegium Marianum jest świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, wynik egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty i rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy:
• 9 marca 2019 - Dzień Otwarty Szkoły (w godz. od 10.00 - 13.00).
• 13 kwietnia 2019 - Dzień Otwarty Szkoły (w godz. od 10.00 – 13.00).
• do 19 czerwca 2019 - Składanie dokumentów.
• 22 czerwca 2019 - Rozmowa kwalifikacyjna; dostarczenie oryginałów lub potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty. Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które ukończył kandydat.
• 24 czerwca 2019, godz. 9.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z zaznaczeniem punktacji oraz podanie progu punktowego.

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do Szkoły skierowane do dyrektora Collegium Marianum 
(druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej szkoły
PODANIE dla absolwenta gimnazjum; PODANIE dla absolwenta szkoły podstawowej)
• świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
• wynik egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
• karta zdrowia ucznia
• 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
• opinia księdza proboszcza
• opinia katechety
• opinia wychowawcy klasy
• świadectwa aktywności szkolnej i pozaszkolnej
• zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o zameldowaniu na pobyt stały
• karta informacyjna (jeżeli gimnazjum taką wydało)

Zebrane dokumenty należy przesłać na adres Szkoły lub złożyć osobiście w sekretariacie.
Pozostałe niedostarczone dokumenty należy przywieźć na rozmowę kwalifikacyjną.
Opłata miesięczna (szkoła + internat) wynosi 500 zł.

Collegium Marianum Liceum Katolickie
im. Jana Pawła II
Aleja Cystersów 2, 83-130 Pelplin
tel. 58/536-49-32      
fax 58/536-49-35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość telefonicznego zarezerwowania noclegu na Dzień Otwarty oraz w czerwcu na rozmowę.

Szczegóły zawiera Zarządzenie Dyrektora.