Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Liceum Katolickim Collegium Marianum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik egzaminu ósmoklasisty i rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy:
•    14 marca 2020 - Dzień Otwarty Szkoły (w godz. od 10.00 - 13.00)
•    18 kwietnia 2020 - Dzień Otwarty Szkoły (w godz. od 10.00 – 13.00)
•    do 25 czerwca 2020 - Składanie dokumentów
•    27 czerwca 2020 - Rozmowa kwalifikacyjna
•    29 czerwca 2020 - Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły (listę sprawdzamy osobiście lub telefonicznie)

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do Szkoły skierowane do dyrektora Collegium Marianum 
(druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej szkoły TUTAJ)
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
• wynik testów ósmoklasisty
• karta zdrowia ucznia
• 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
• opinia księdza proboszcza
• opinia katechety
• opinia wychowawcy klasy
• świadectwa aktywności szkolnej i pozaszkolnej
• kserokopia aktu urodzenia
• zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o zameldowaniu na pobyt stały
• karta informacyjna (jeżeli gimnazjum taką wydało)

Zebrane dokumenty należy przesłać na adres Szkoły lub złożyć osobiście w sekretariacie.
Pozostałe niedostarczone dokumenty należy przywieźć na rozmowę kwalifikacyjną.
Opłata miesięczna (szkoła + internat męski) wynosi 600 zł; (szkoła bez internatu) 200 zł.

Collegium Marianum Liceum Katolickie
im. Jana Pawła II
Aleja Cystersów 2, 83-130 Pelplin
tel. 58/536-49-32      
fax 58/536-49-35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość telefonicznego zarezerwowania noclegu na Dzień Otwarty oraz w czerwcu na rozmowę.

Szczegóły zawiera Zarządzenie Dyrektora.