ZAPRASZAMY

Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Liceum Katolickim Collegium Marianum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wynik egzaminu ósmoklasisty.

Terminy:
• do 14 czerwca 2024 r. – termin na złożenie podania
• do 05 lipca br. – termin na uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
• 12 lipca – ogłoszenie listy kandydatków zakwalifikowanych do szkoły (listę sprawdzamy osobiście lub telefonicznie)
• do 19 lipca - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
• 22 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do Szkoły skierowane do dyrektora Collegium Marianum 
(druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej szkoły TUTAJ)
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
• wynik egzaminu ósmoklasisty
• karta zdrowia ucznia
• 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
• opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli została wydana)
• opinia księdza proboszcza
• opinia katechety
• opinia wychowawcy klasy
• świadectwa aktywności szkolnej i pozaszkolnej
• kserokopia aktu urodzenia
• zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o zameldowaniu na pobyt stały
• karta informacyjna (jeżeli szkoła taką wydała)

Zebrane dokumenty należy przesłać na adres Szkoły lub złożyć osobiście w sekretariacie w odpowiednich terminach.
Opłata miesięczna (szkoła + internat męski) wynosi 700 zł; (szkoła bez internatu) 250 zł.

Collegium Marianum Liceum Katolickie
im. Jana Pawła II
Aleja Cystersów 2, 83-130 Pelplin
tel. 58/536-49-32      
fax 58/536-49-35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły zawiera Zarządzenie Dyrektora.