Jak każda szkoła z internatem posiadamy określony harmonogram zajęć na każdy dzień. Oczywiście zależnie od okoliczności ulega on różnorakim zmianom.

W dni od poniedziałku do czwartku wyglądają następująco:
- 7.00 - pobudka
- 7.30 - śniadanie
- 8.00 - 15.40 - zajęcia lekcyjne; po nich zajęcia wf w wybranych sekcjach
- 14.00 - 18.00 - czas wolny z możliwością wyjścia do miasta
- 19.00 - 20.30 - studium ścisłe, czyli czas na naukę własną
- 18.00 - Msza Święta w katedrze (tylko w czwartki)
- 18.30 - kolacja (w czwartki kolacja o godzinie 17.15)
- 20.45 - modlitwy wieczorne (w środy)
- 22.00 - przygotowanie do snu w swoich pokojach
- 22.15- cisza nocna

W piątki dzień ma nieco inny przebieg:
- 7.00 - pobudka
- 7.00 - Msza Święta (chętni)
- 7.30 - śniadanie
- 8.00 - 12.30 - zajęcia lekcyjne
- 12.30 - obiad (chętni)
- po 12.30 sprzątanie pokoi i wyjazd do domu