4 marca 2021 roku odbył się etap rejonowy Konkursu Biblijnego.

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do finału w obu kategoriach:

  • uczniowie klas 4 - 6: TUTAJ
  • uczniowie klas 7 - 8: TUTAJ

Ze względu na sytuację epidemiczną etap finałowy odbędzie się w dwóch terminach.
21 kwietnia część pisemna w szkołach uczestników, a w piątek 30 kwietnia w Collegium Marianum w Pelplinie odbędzie się etap ustny, do którego zakwalifikuje się po pięciu uczestników z każdej kategorii.
Na godz. 11.00 zapraszamy uczniów z kat. 4-6. na godz. 12.00 z kat. 7-8.

Informujemy również, że nasz konkurs znalazł się w "Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły" (LINK).
Zgodnie z tym wykazem laureaci 1, 2 i 3 miejsca w obu kategoriach otrzymają 2 pkt. w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej.