Zachęcamy do udziału w X Konkursie Biblijnym organizowanym przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej.

Tematyką tegorocznego konkursu będzie Ewangelia według św. Mateusza.

Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
- pierwsza z nich - klasy 4-6 szkoły podstawowej,
- druga - klasy 7-8 szkoły podstawowej i III gimnazjalna.

W menu znajdują się linki, w których można znaleźć:
- regulamin,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- protokół z etapu szkolnego konkursu
- oraz komisje rejonowe konkursu.

W drugiej połowie września na stronie konkursu (collegiummarianum.pl) umieszczona będzie literatura. do konkursu.

Wszystkie informacje o zakresie materiału dla poszczególnych etapów znajdują się w regulaminie.