G. Ravasi. Biblia dla każdego.

Ewangelia według św. Mateusza

rozdziały 1 - 7

rozdziały 8 - 15

rozdziały 16 - 23

rozdziały 24 - 28