W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, równolegle do konkursu z wiedzy biblijnej Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej organizuje plastyczny konkurs dla najmłodszych w kategoriach kl. I-III; IV-VI oraz uczniów SOW. Konkurs odbywa się pod hasłem: „Być uczniem Jezusa w świetle Ewangelii wg św. Mateusza”.

Termin zgłoszenia szkoły:
do 1 grudnia 2018 r.

Termin nadsyłania prac:
28.02.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Finał konkursu z wręczeniem nagród:
25 kwietnia 2018 r.

Pozostałe informacje w REGULAMINIE.