FINAŁ X KONKURSU BIBLIJNEGO
PELPLIN, 27.04.2019

Miejsce
Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie
Aleja Cystersów 2.

Program finału
10.00-10.30 Zgłoszenia uczestników (portiernia Collegium Marianum)
10.30-11.30 Część pisemna (testy)
12.30 Ogłoszenie wyników części pisemnej
12.45-13.45 Część ustna (sala 202- kat. młodsza, sala 206- kat starsza)
14.00 Nabożeństwo słowa Bożego
 Ogłoszenie wyników konkursu biblijnego

Finał składa się z części pisemnej, w którym bierze udział 62 uczniów kl. VII i VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych oraz 52 uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych zakwalifikowanych po etapie rejonowym.
Przedmiotem zmagań konkursowych na etapie finałowym są teksty dotyczące tematyki „Być uczniem Jezusa w świetle Ewangelii wg św. Mateusza", które w regulaminie były przewidziane na trzech etapach konkursu odpowiednio dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych oraz klas IV-VI szkół podstawowych.

Po teście przewidziana jest część ustna konkursu, w której weźmie udział pięciu najlepszych uczniów z każdej kategorii.

Zgodnie z regulaminem konkursu dla klas IV-VI szkół podstawowych (§ 4.3) „uczestnik etapu ustnego prezentuje wypowiedź na temat: „Jak być uczniem Jezusa w świetle Kazania na Górze”. Uczeń w czasie wypowiedzi nie może korzystać z materiałów ilustracyjnych. Czas wypowiedzi: do 5 minut. Ocenie podlegać będzie umiejętność rozwiązania problemu postawionego w pytaniu (maksymalnie 3 punkty), poprawność rzeczowa wypowiedzi (maksymalnie 3 punkty), bogactwo języka (maksymalnie 2 punkty) oraz poprawność językowa (maksymalnie 2 punkty). WKK ma prawo do zadawania uczniowi pytań nawiązujących do jego wypowiedzi”.
Natomiast w przypadku uczniów kategorii starszej regulamin stanowi (§ 4.3), iż „uczestnik etapu ustnego rozwija jeden z podanych niżej czterech tematów w oparciu o wybrane teksty biblijne wchodzące w zakres konkursu na etapie diecezjalnym. Temat jest losowany przez ucznia przed częścią ustną konkursu. Spis tematów:
(1) Jak być uczniem Jezusa w świetle Kazania na Górze?
(2) Jak być uczniem Jezusa w świetle przypowieści Jezusa z Ewangelii Mateusza?
(3) Jak być uczniem Jezusa w świetle mowy misyjnej Jezusa?
(4) Jak uczniowie Jezusa mają budować wspólnotę Kościoła? Czas wypowiedzi: do 5 minut.
Ocenie podlegać będzie umiejętność rozwiązania problemu postawionego w pytaniu (maksymalnie 3 punkty), poprawność rzeczowa wypowiedzi (maksymalnie 3 punkty), bogactwo języka (maksymalnie 2 punkty) oraz poprawność językowa (maksymalnie 2 punkty). WKK ma prawo do zadawania uczniowi pytań nawiązujących do jego wypowiedzi”.

Nagrody
• dyplomy dla uczestników,
• nagrody książkowe dla uczniów zakwalifikowanych do części ustnej,
• dla najlepszego ucznia na poziomie kl. VII i VIII szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi oraz dla najlepszego ucznia na poziomie kl. IV-VI szkoły podstawowej wyjazd na obóz organizowany przez Caritas Diecezji Pelplińskiej.

Po skończonym nabożeństwie uczniowie otrzymają zaświadczenie laureata (25 najlepszych uczniów na danym poziomie) lub finalisty (pozostali uczniowie) X Konkursu Biblijnego będącego konkursem kuratoryjnym.

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek w refektarzu Collegium Marianum.
Uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania bazyliki katedralnej i budynku Collegium Marianum.