Zachęcamy do udziału w XIII Konkursie Biblijnym organizowanym przez Collegium Marianum w Pelplinie.

Tematyką tegorocznego konkursu będą „Pierwsi królowie Izraela”.

Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
- pierwsza z nich - dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej,
- druga - dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.
W menu konkursu znajdują się linki, w których można znaleźć:
- regulaminy poszczególnych konkursów,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- protokół z etapu szkolnego konkursu,
- komisje rejonowe konkursu,
- protokół z teapu rejonowego.

W drugiej połowie września na stronie konkursu (collegiummarianum.pl) umieszczona będzie literatura.
Wszystkie informacje o zakresie materiału dla poszczególnych etapów znajdują się w regulaminie.