Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zamieszczamy listy szkół, które zgłosiły swój udział w tegorocznym Konkursie Biblijnym. Jeżeli którejś ze szkół nie ma na liście, prosimy o kontakt.

Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia i życzymy owocnego przygotowania.

KATEGORIA 4-6 SP

KATEGORIA 7-8 SP ORAZ ODDZ. GIMN.

G. Ravasi. Biblia dla każdego.

Ewangelia według św. Mateusza

rozdziały 1 - 7

rozdziały 8 - 15

rozdziały 16 - 23

rozdziały 24 - 28

Zachęcamy do udziału w X Konkursie Biblijnym organizowanym przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej.

Tematyką tegorocznego konkursu będzie Ewangelia według św. Mateusza.

Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
- pierwsza z nich - klasy 4-6 szkoły podstawowej,
- druga - klasy 7-8 szkoły podstawowej i III gimnazjalna.

W menu znajdują się linki, w których można znaleźć:
- regulamin,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- protokół z etapu szkolnego konkursu
- oraz komisje rejonowe konkursu.

W drugiej połowie września na stronie konkursu (collegiummarianum.pl) umieszczona będzie literatura. do konkursu.

Wszystkie informacje o zakresie materiału dla poszczególnych etapów znajdują się w regulaminie.