LAUREACI XVI POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO W KATEGORII
NAJPIĘKNIEJSZE WIOSENNE DYKTANDO
Pelplin, środa, 20 marca 2019

1.    ANTKOWIAK Paulina – Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
2.    JAŚNIEWSKA Marta – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie
3.    ŁEPEK Jakub – Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
4.    MOKWA Małgorzata – Gimnazjum w Subkowach
5.    ROŻYŃSKA Joanna – Zespół Kształcenia i Wychowania w Pelplinie


Nazwiska laureatów podano porządku alfabetycznym. Kolejność nie jest równoznaczna z miejscem zajętym w konkursie.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas finału XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego w środę, 20 III 2019 r. w Collegium Marianum w Pelplinie, przy al. Cystersów 2.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie oraz opiekunów. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Kontakt: Monika Janeczek – Toporowska 58 530 52 17