20 III 2019 r. po raz XVI Collegium Marianum powitało wiosnę w znakomitym gronie uczestników i gości Powiatowego Konkursu Ortograficznego.  „Jeżeli Ojczyzna jest domem naszym, to język jest dachem ów dom osłaniającym” – tymi słowami wypowiedzianymi przed laty przez św. Jana Pawła II zainaugurował tegoroczny konkurs dyrektor Collegium Marianum ks. dr Wiesław Szuca. Do zmagań z zasadzkami pisowni przystąpiło 17 uczestników z 9 szkół, oraz kilkoro spośród zaproszonych gości – Ci mieli możliwość poddania swoich prac ocenie komisji, bądź samodzielnego sprawdzenia.