Odpowiadając na postanowienia rządu, informujemy, że:
- zajęcia lekcyjne zostają zawieszone od środy, 11 marca, od lekcji szóstej, do piątku 27 marca (łącznie);
- wywiadówka planowana na piątek, 13 marca zostaje odwołana; informacje dla rodziców uczniów klasy maturalnej zostaną przekazane listownie lub mailowo;
- materiał lekcyjny z poszczególnych przedmiotów zostanie określony przez nauczycieli i przekazany uczniom drogą mailową.

Prosimy o odpowiedzialne wykorzystanie czasu na naukę, powtórkę, uzupełnienie lektur.

Jednocześnie prosimy o właściwą troskę o zdrowie własne i swoich bliskich.