W piątek, 24 kwietnia został wydany komunikat w sprawie harmonogramu egzaminu maturalnego w 2020 r.

Egazmin pisemny z języka polskiego odbędzie się w poniedziałek, 8 czerwca.

Egzamin z matematyki we wtorek, 9 czerwca, a kolejnego dnia egzamin z języka angielskiego.

Pozstałe terminy: