Na osi czasu dochodzimy dziś do 2008 i 2009 roku.

Pani Bożena Markowska, nauczyciel chemii, była wychowawcą rocznika 2008.

Kolejni absolwenci zostali objęci opiekę przez Panią Barbarę Jakusz (anglistkę) i Pana Jana Wiśniewskiego (historyka), który na kolejne lata związał się z naszym liceum, rozwijając w młodzieży zamiłowanie do przeszłości.

 

ABSOLWENCI 2008

ABSOLWENCI 2009