Po latach studiów filozoficzno-teologicznych oraz formacji duchowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie święcenia kapłańskie przyjął Robert Dorau oraz Patryk Ważyński. Księża neoprezbiterzy są absolwentami Collegium Marianum. Ukończyli szkołę oraz zdali egazminy maturalne w 2014 roku. Święceń kapłańskich udzielił ks. bp diecezjalny Ryszard Kasyna w sobotę 23 maja 2020 r.

W sobotnie popołunie 6 czerwca z rąk ks. bpa Arkadiusza Okroja święcenia w stopniu diakonatu przyjął Mateusz Rzepkowski, który nasze katolickie liceum ukończył w 2015 r.

Życzymy, by oddani Panu Bogu we wszystkim z pokorą i miłością pomagali ludziom żyć z Jezusem i dla Jezusa.