W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęliśmy oficjalnie nowy rok szkolny 2020/21.

Mszę świętą w intencji wspólnoty Collegium sprawował o godz. 9.30 ks. bp Arkadiusz Okroj. W swoim kazaniu ukazał dobitnie miłość Boga, który ofiarował swego Syna, abyśmy zostali zbawieni, uwolnieni, oswobodzeni. Krzyż jawi się jako jedyny i stabilny punkt odniesienia.

Kolejna część spotkania odbyła się w refektarzu letnim pocysterskiego kompleksu w Pelplinie. Przybyłych gości przywitał ks. dyr. W. Szuca. Sprawozdanie z minionego roku szkolnego przedstawił ks. P. Stoltmann, ubogacając je zdjęciami, filmami i cytatami z książek B. Sandersona z cyklu "Archiwum Burzowego Światła".

Dwudziestu dwóch nowych uczniów złożyło ślubowanie, stając się uczniami Collegium Marianum. Z rąk ks. biskupa A. Okroja otrzymali legitymacje szkolne.