„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość” – tymi słowami Jana Pawła II zachęcali organizatorzy do udziału w spotkaniu z poezją i muzyką, pierwszym z cyklu „Cztery pory roku w poezji z Kociewia”. Z przyczyn oczywistych, koncert nie mógł odbyć się według planu, w maju, dzięki czemu drugiego dnia jesieni dosięgnął nas powiew wiosny!  Cudowna muzyka skrzypiec i wiolonczeli przeniosła słuchaczy na kwitnące łąki, przywodząc na myśl śpiew ptaków i szmer strumieni. Radość budzącego się życia i piękno stworzenia, opowiedziane wierszami poetów z naszej Małej Ojczyzny napełniły nasze serca po brzegi, zatem jesteśmy gotowi wyjść na przeciw jesiennym wichrom i mgłom.
mjt