Środa, 14 paździenika, popularnie - Dzień Nauczyciela.

Miłą niespodziankę gronu pedagogicznemu sprawił Samorząd Uczniowski, który zorganizował konkurs wzorowany na "Jaka to melodia?"

Zabawa była niepowtarzalna, a utwory mniej lub bardziej znane, różnych gatunków muzyki.