Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni wewnętrznym pokojem,
niech daje siłę do pokonywania codziennych trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Niech spotkanie z Nim w wielkanocny poranek
umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu,
w Jego słowie, sakramentach świętych
i zawsze nas prowadzi do spotkania z Nim
w Eucharystii i drugim człowieku.

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
najlepsze życzenia
w imieniu wspólnoty Collegium Marianum

składa ks. dyrektor Wiesław Szuca