Egzamin maturalny, egzamin dojrzałości - pierwsze tak poważne egzaminy w życiu młodego człowieka. Z nimi związane nadzieje, marzenia i konkretne cele.

Gorący czas matur rozpoczęty.

W tym roku, aby otrzymać świadectwo dojrzałości, wystarczy przekroczyć próg 30% z egzaminów pisamnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka nowożytnego.

Perspektywa studiów wiąże się z przedmiotami zdawanymi na poziomie rozszerzonym. Nasi absolwenci zamierzają się w tym względzie sprawdzić z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, biologii, geografii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, j. łacińskiego i kultury antycznej, historii sztuki, filozofii.

Życzymy satysfakcjonujących wyników!