Mówi polskie przysłowie: dla chcącego nic trudnego.

Gratulujemy tegorocznym maturzystom! Wszyscy zdali egzamin dojrzałości.

Wyniki w odniesieniu do danych statystycznych są w wielu wypadkach rewelacyjne. Średnia z egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym jest o 23 punkty procentowe wyższa od średniej krajowej, z matematyki o 20, z języka angielskiego o 10, zaś z języka niemieckiego o 38. Egazminy z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, czy geografii, a także wosu dały wynik lepszy od średniej krajowej. Wysoki poziom zaprezentowali uczniowie przystępujący do egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej, osiągając średnią o 30 punktów procentowych wyższą od średniej krajowej.

Życzymy dalszego dobrego rozwoju i życiowych sukcesów naszym absolwentom!