Zbliża się nowy rok szkolny 2021/22.

Słyszymy o nowych wytycznych, procedurach, zmianach.

Wśród podejmowanych tematów pojawiają się kweste związane z podręcznikami.

Podajemy listę dla klas pierwszej oraz drugiej TUTAJ.

Klasy trzecie zaopatrują się w podręczniki zgodnie ze wskazaniami nauczycieli, jakie otrzymali w czerwcu.

Gbyby jednak się zdarzyło, że ktoś szuka listy z uczniów IIIp to znajdzie ją TUTAJ.