Ropoczęliśmy dzisiaj uroczyście nowy rok szkolny.

W święto Podwyższenia Krzyża świętego wspólnota Collegium wsłuchała się w przesłanie ks. bpa Arkadiusza Okroja. Ks. Biskup w swojej homilii nawiązywał do słów Jezusa Chrysusa: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!" Wymowna była przywołana wypowiedź św. Jana Pawła II do młodzieży Rzymu z 2 kwietnia 1998 r.: "Tak, Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy ludzkiej kondycji. Tak jest! Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń." Również historia spotkania ks. Piotra Pawlukiewicza z chłopakiem chorym na nowotwór była niezwykle poruszająca. Pointą przesłania stało się wezwanie "nie zmarnuj życia".

W drugiej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdania za rok szkolny 2020/21. Do grona kolegiastów włączono nowych uczniów. Wśród uczestników uroczystości obok uczniów, rodziców, nauczycieli znaleźli się także absolwencji szkoły, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami i historiami podczas koleżeńskiego spotkania przy kawie.