Trzeci weekend września w Pelplinie to czas powrotu do historycznych źródeł.

Jarmak cysterski otwarty barwnym korowodem średniowicznych postaci zjednał przychylność miejscowych, jak i przyjezdnych kupców. Wśród przeróżnych wyrobów cechów rzemieślniczych można było odkryć prawdziwe cuda, pożywić się domowymi wypiekami i nacieszyć oko niebagatelnymi błyskotkami. Atrakcyjne okazały się zabawy, gry i turnieje, w których wystawiliśmy własną drużynę.

Wszystkim, którzy zorganizowali, odwiedzili i wsparli datkami nasze stoisko - dziękujemy!