U progu dorosłości, gdy rozpoczynamy ostatnią prostą, czyli naukę w klasie maturalnej, swoje kroki kierujemy ku Jansnogórskiej Pani, naszej Królowej.

Wraz z maturzystami, którzy przystąpią do egzaminów dojrzałości w nadchodzącym roku, udaliśmy się z pielgrzymką do Częstochowy.

Zawierzaliśmy w gorącej modlitwie nasze wybory i decyzje, nasze dziś i jutro Maryi - Tej, która potrafiła twardo stąpać po ziemi, a jednocześnie realizować wolą Bożą w swoim życiu.