"Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”.

- Jan Paweł II w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Jednoczymy się z Ukraińcami myślą i duchem w gorącej modlitwie o pokój.