Minęło 80 lat od śmierci Sługi Bożego bpa Konstantyna Dominika, absolwenta Collegium Marianum. Od czasu reaktywacji szkoły wciąż żywa jest pamięć o naszym wielkim uczniu. Każdą Mszę świętą i wspólny obiadowy posiłek kończymy modlitwą o szybką jego beatyfikację. W poniedziałek nawiedziliśmy miejsce jego spoczynku na pelplińskim cmentarzu.