Podsumowanie całorocznej pracy w ostatni dzień zajęć szkolnych jest długooczekiwanym momentem. Czekamy nie tylko na otrzymanie świadectwa, ale także na zasłużony czas wakacji.

Najpierw zgromadziliśmy się na wspólnej Mszy świętej, podczas której ks. dyrektor przypominał, że nia ma wakacji od Pana Boga. Kolejnym punktrem spotknia, które poprowadzili Małgorzata i Kacper, było odśpiewanie hymnu narodowego, wręczenie świadectw, nagród i wyróżnień. Wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek wzmocnił uczucia spełnienia i radości.