Nadszedł długo oczekiwany moment odbioru wyników egzaminu maturalnego.

Z wielką radością przeżywamy po raz kolejny sukces naszych absolwentów, którzy co do jednego zdali egzaminy.

Wyniki są wielce zadowalające, bowiem średnia z j. polskiego w Collegium jest o 26 punktów procentowych wyższa niż krajowa, w przypadku matematyki 23 punkty, języka angielskiego 12, nie wspominając języka niemieckiego, który osiągnął najwyższy możliwy wynik.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym wypadły lepiej, a nawet dużo lepiej od średniej krajowej z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, fizyki, geografii i historii.

Absolwentom gratulujemy!