Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego otrzymaliśmy list od Pani Małgorzaty Bielang, Pomorskiego Kuratora Oświaty. Podczas naszego święta został on odczytany przez Barbarę Dembek-Bochniak.

Oto jego treść:

Rozpoczynamy rok szkolny 2022/23. Święty Jan Paweł II wzywał młodzież: „Nie lękajcie się Waszej młodości i Waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości!” Apelował: „Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”. W swoim nauczaniu jasno określił misję nauczyciela, prawdziwego wychowawcy: kształtowanie charakteru, sumienia i duszy swoich uczniów w zgodzie i spójności z jego wiarą i jego życiem zawodowym, z największym szacunkiem dla wolności i osobowości uczniów. Niech w nowym roku szkolnym słowa Wielkiego Papieża Polaka będą dla Społeczności Collegium Marianum źródłem nadziei oraz mierzenia się z wyzwaniami edukacyjnymi i życiowymi.

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi, Księdzu Dyrektorowi oraz Pracownikom Collegium dziękuję za wspieranie uczniów we wszechstronnym rozwoju  w duchu piękna, braterstwa, wiary, nadziei, miłości, sprawiedliwości, patriotyzmu, prawdy, wolności i pokoju. Życzę, aby nigdy słabł zapał do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a codzienny trud zawsze był doceniany przez Uczniów i Rodziców, którym serdecznie dziękuję za życzliwe współdziałanie z nauczycielami swoich dzieci.

Drodzy Uczniowie, życzę, abyście będąc uczniami tej zacnej Szkoły, rzetelnie, z nadzieją na sukces realizowali ważne cele edukacyjne, rozwijali osobowość i pogłębiali miłość oraz szacunek do Ojczyzny, jej historii i najświetniejszych tradycji narodowych. Szlachetne wartości wyznawajcie czynem.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang