17 listopada w Diecezjalnej Bibliotece w Pelplinie odbyło się sympozjum poświęcone ks. Bolesławowi Domańskiemu, który był absolwentem Collegium Marianum, a w swoim życiu człowiekiem zasłużonym na wielu polach działalności. Garść informacji można znaleźć o naszym bohaterze TUTAJ.

Sympozjum zotało zorganiozowane z okazji 100 rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech. Collegium Marianum zostało tego dnia uhonorowane medalem Polonia Semper Fidelis.