Konrad Wika, uczeń Collegium Marianum, brał udział w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej.

W zawodach uzyskał tytuł finalisty. Radość jest tym większa, że uzyskany tytuł zwalnia z egzaminu maturalnego i daje 100% z przedmiotu historia.

Gratulujemy!