Zaczęło się! Wybiła godzina 9.00 w czwartkowy poranek, 4 maja 2023 r.

Drużyna collegiastów przystąpiła do pierwszego z wielu egzaminów maturalnych.

Muszą pochwalić się wiedzą z j. polskiego, j. angielskiego lub niemieckiego, matematyki, a także z wybranych przez siebie przedmiotów.

Jesteśmy z Wami! Powodzenia!