Collegium Marianum to Wspólnota Maryi, jeśli weźmiemy pod uwagę znaczenie nazwy naszej szkoły w języku łacińskim.

Dzisiejszego poranka, przy wsparciu strażaków została na nowo zamontowana na fasadzie budynku szkoły figura Matki Bożej.

Obecna wersja wykonana przez Pana Rajmunda jest kopią wcześniejszej rzeźby. Uzyskała jednak wyjątkowy urok, bowiem wcześniejsza figura była cała w złotych barwach, zaś obecna ma więcej kolorów.