Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny.

Wśród wielu propozycji nasza szkoła wyróżnia się nieszablonowym układem zajęć. Po zrealizowaniu w dużej mierze zakresu podstawowego wielu przedmiotów w klasie pierwszej i drugiej następuje wybór przedmiotów realizowanych na rozszerzeniach w klasie trzeciej i czwartej. Takie rozwiązanie sprawia, że nie musisz od razu określać swojego profilu, ale po głębszej analizie solidnie przygotować się do matury i na studia w ciągu ostatnich dwóch lat nauki.

Ponadto uczniowie tworzą niespotykany zespół przyjaciół, którzy są wspraciem, pomocą i dobrymi kompanami do różnorakich działań. Niejednokrotnie zawiązane znajomości trwają i owocują po ukończeniu Collegium.

Więcej informacji - > zapraszamy do kontatku ze szkołą: uczniami, ich rodzicami i nauczycielami.