Nasi nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem przed egzaminami maturalnymi.

{slider=Kilka słów o rozprawce z języka polskiego}

1.Analiza tematu: Przeczytaj uważnie temat i przemyśl zawarty w nim problem. Sformułuj tezę roboczą, czyli odpowiedz na pytanie zawarte w temacie.

2.Praca z załączonym tekstem: Pamiętaj, aby analizować i interpretować tekst w takim zakresie, w jakim to jest istotne dla rozważenia problemu wskazanego w temacie rozprawki! Zapoznaj się z treścią tekstu. Zastanów się, jaki porusza temat. Określ kontekst tekstu: nazwij epokę, z której on pochodzi oraz kierunek literacki, jaki reprezentuje. Jeśli tekst należy do liryki, zwróć uwagę np.: na tytuł wiersza, kim jest podmiot liryczny, do kogo tekst jest adresowany, jaka jest sytuacja liryczna, jaka jest funkcja środków stylistycznych. Jeśli tekst należy do epiki, zwróć uwagę, np.: na narratora, czas, miejsce akcji; przeanalizuj kreacje bohaterów – kim są, co robią, co myślą, co czują, jakich dokonują wyborów, jaki mają stosunek do innych; zwróć uwagę na sposób kreowania świata przedstawionego- np. realistyczny, fantastyczny, groteskowy; określ środki stylistyczne i ich funkcje. Zastanów się, czy podtrzymujesz roboczą tezę. Czy w tekście znajdujesz odpowiednie argumenty. Jeśli trzeba, przeformułuj tezę.

3.Przywołanie innych tekstów kultury: Możesz odwołać się do utworów literackich, niekoniecznie ze szkolnej listy lektur, a także filmów, spektakli teatralnych, obrazów malarskich itp.

4.Przygotowanie planu pracy: Wstęp: wprowadzenie do tematu, sformułowanie tezy. Rozwinięcie: przedstawienie argumentów wynikających z analizy i interpretacji załączonego tekstu, przedstawienie argumentów wynikających z analizy i interpretacji innych tekstów kultury. Zakończenie: sformułowanie wniosków i potwierdzenie tezy.

5. Redagowanie

{/slider}

{slider=Egzamin z języka nowożytnego}

Egzamin ustny:
Mów to co wiesz, a nie to co chcesz

Jeżeli zapomnisz jakiegoś słówka, nie trać czasu na przypominanie go sobie w trakcie egzaminu, lecz postaraj się jak najszybciej wyrazić swoją myśl innymi słowami lub powiedz coś (zupełnie) innego niż zamierzałeś. Egzaminator nie zna Twoich myśli i nie będzie wiedział, że nie znasz jakiegoś słowa, czy nie umiesz czegoś opowiedzieć. Jeżeli natomiast zaczniesz się zastanawiać, to od razu stracisz płynność mówienia i odsłonisz swoje braki językowe.

Egzamin pisemny:
Gdy nie zrozumiesz tekstu, wykorzystaj własną wiedzę” (rozumienie tekstu słuchanego)

Jeżeli nie uda Ci się zrozumieć tekstu słuchanego wystarczająco dobrze, by odpowiedzieć na pytanie, postaraj się odwołać do swojej wiedzy o świecie, tzn. zaznacz odpowiedź, która jest zgodna z Twoją wiedzą na dany temat. Jeżeli po tekście słuchanym na temat ceremonii zaślubin, jak w poniższym przykładzie, pojawią się określone twierdzenia i będziesz musiał wybrać to, które jest zgodne z treścią słuchowiska, to nawet w przypadku niezrozumienia tekstu, można z dużą dozą pewności zaznaczyć odpowiedź b: a) Po ceremonii zaślubnej w kościele goście idą do domu. b) Po ceremonii ślubnej w kościele goście najczęściej bawią się na weselu. c) Po ceremonii zaślubnej w kościele goście idą do urzędu stanu cywilnego.

Nieznajomość słówek nie oznacza nieznajomości tekstu” (rozumienie tekstu czytanego)

Jeżeli nie zrozumiesz tekstu lub będzie wydawał Ci się on zbyt skomplikowany, by odpowiedzieć na zamieszczone pod nim pytania, to jeszcze nic straconego. Lingwiści dowodzą, że część treści tekstu, intencji autora oraz nieznanych słówek, można wywnioskować z kontekstu. By lepiej zrozumieć kontekst, przeczytaj tekst kilka razy, a przekonasz się, że nie zaglądając do słownika, będziesz potrafił o nim powiedzieć dużo więcej niż po pierwszej lekturze.

Rozwiń cztery podpunkty w poleceniu i zgarnij 40% punktów” (wypowiedź pisemna)

Niezależnie od spójności, logiki oraz poprawności, czy zastosowanych środków językowych możesz zdobyć 40% punktów, gdy zastosujesz omawiany tutaj sposób pisania. Ważne jest abyś do każdego z czterech podpunktów napisał trzy odniesienia, tzn. użył trzech różnych czasowników. Możesz zrobić to w najprostszych zdaniach, jakie przyjdą Ci do głowy. Wyobraź sobie, że masz napisać list, w którym będziesz miał odnieść się na przykład do następującego podpunktu: napisz, jak spędziłeś wakacje. Wystarczającą odpowiedzią mogą być następujące trzy proste zdania. „W wakacje jeździłem na rowerze.” „ W wakacje pracowałem w ogródku.” „W wakacje uczyłem się języka niemieckiego.” Takie nieskomplikowane gramatycznie i leksykalnie rozwinięcie podpunktu gwarantuje otrzymanie maksymalnej liczby punktów za treść.

{/slider}

{slider=Refleksje matematyka}

Najpierw weź głęboki oddech, a potem spokojnie zacznij czytać zadania.

Na początek – zadania testowe, krótkie, proste i przyjemne. W tych zadaniach masz już gotowe odpowiedzi – można więc wskazać właściwą także przez podstawienie, sprawdzenie tego, która pasuje. Jeżeli któreś okaże się trudniejsze, przejdź do następnego, by nie tracić czasu. Później możesz wrócić do podjętego problemu.

Dalej czekają na Ciebie zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Sprawdzą one podstawowe zagadnienia z licealnej matematyki. Nie bój się, gdy przeczytasz wykaż, pokaż, udowodnij. Pomyśl, że jest to zadnie, typu oblicz, przekształć, zapisz inaczej.

W dalszej kolejności pojawi się niewiele zadań bardziej złożonych. Spróbuj podjąć wyzwanie, przemyśl, zaplanuj tok obliczeń.

Pamiętaj – nie zostawiaj zadania bez próby rozwiązania, nie zostawiaj pustego miejsca. Na koniec przeczytaj jeszcze raz treść polecenia i wpisz poprawną odpowiedź. Gdyby zabrakło w arkuszu miejsca na rozwiązanie, możesz kontynuować obliczenia w brudnopisie, ale wówczas należy przekreślić słowo brudnopis, napisać ciąg dalszy czystopisu i podać numer zadania, zaś przy zadaniu zaznaczyć, że dalsza część rozwiązania jest w brudnopisie.

A jakie nowości mogą Cię spotkać na maturze? I co warto powtórzyć? Na poziomie podstawowym obowiązują trzy wzory skróconego mnożenia. Stosujemy je w przekształceniach wyrażeń algebraicznych i usuwaniu niewymierności z mianownika. Układ równań ma swoją interpretację geometryczną: układ sprzeczny (dwie proste równoległe), układ nieoznaczony (dwie proste pokrywające się) i oznaczony (dwie proste przecinające się) . W trygonometrii pojawiły się pojęcia sinusa, cosinusa i tangensa kąta o mierze od 90o do 180o (tylko sinus jest dodatni). Warto powtórzyć podstawowe pojęcia związane z funkcjami, wykresy funkcji liniowej, kwadratowej, wykładniczej, hiperboli, a także ich przesuwanie i przekształcanie względem osi układu współrzędnych. W stereometrii dodano przekrój prostopadłościanu płaszczyzną. W zadaniu z prawdopodobieństwem stwórz odpowiedni model (tabela, drzewko). Pozostałych zagadnień nie będę wyliczać – dużo (rysunki, wzory) jest zawarte w tablicach maturalnych. Są one Twoim sprzymierzeńcem, więc dobrze się z nimi zapoznaj.

{/slider}

Koniecznie też trzeba pamiętać, aby przed maturą nie zarywać nocy i dostarczyć organizmowi odpowiedniej dawki odpoczynku i snu, aby najdoskonalszy komputer, jakim jest nasz mózg, mógł usystematyzować wszystkie informacje, które mu dostarczamy.

Barbara Grabalska, Jolanta Synak, Tomasz Baranowski, ks. Piotr Stoltmann