Trwają egzaminy dojrzałości. W poniedziałek (04 maja) do egzaminu z języka polskiego i we wtorek (05 maja) do egzaminu z matematyki przystąpiło 28 naszych absolwentów. W kolejnych dniach czeka ich jeszcze pisemny egzamin z języka nowożytnego; język angielski wybrało 19 abiturientów, a język niemiecki 8. Część ustna z języka polskiego i niemieckiego odbędzie się w przyszłym tygodniu, a z języka angielskiego w poniedziałek 18 maja.

Ponadto każdy maturzysta jest zobligowany przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W naszej szkole uczniowie wybrali: język angielski (13), język polski (5), biologię (6), matematykę (5), wiedzę o społeczeństwie (7), fizykę (2), język niemiecki (2), geografię (8), chemię (6), informatykę (2) i historię (7). Najczęściej nasi absolwenci postanowili przystąpić do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z kilku przedmiotów.