Gdy coś się kończy, to coś zaczyna...

Uczniowie Collegium Marianum zakończyli kolejny rok szkolny. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodniczył ks. infułat Stanisław Grunt. W nawiązaniu do historii z czasów cezarów wspomniał słynnego jelenia, który hodowany na dworze mógł swobodnie wędrować po lasach. Nikt nie śmiał go upolować, bowiem nosił złoty łańcuch z napisem "Nie zabijaj, należę do Cezara" (w wolnym tłumaczeniu z łaciny). Podobnie każdy z nas nie należy jedynie do samego siebie, ale jest dzieckiem Boga. W dalszej części rozważania mowa była o szkole, która w swym pojęciu odnosi się do rodziny, wspólnoty nauczycieli i uczniów, budynku jak i procesu edukacji.

Po Mszy świętej sprawowanej jako dziękczynienie za minione miesiące nauki nastąpiło długo oczekiwane rozdanie świadectw. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Wśród przybyłych był także burmistrz Pelplina Patryk Demski, który ufundował nagrody dla najlepszych uczniów. Świadectwa swoim wychowankom wręczali wychowawcy ks. A. Pukownik, p. Rafał Deska i p. Helena Serocka. Uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem to Błażej Ćwikliński, Patryk Klapczyński, Krystian Kwidziński oraz z klasy drugiej Sebastian Bukowski, Marcin Dorochowicz, Jarosław Kęsik, Paweł Mechliński i Bartosz Pepliński. Za wyśmienite wyniki otrzymali różnorakie publikacje książkowe. Ks. dyrektor A. Ćwikliński poinformował również o wnioskach stypendialnych, jakie zostaną złożone.

Miłym akcentem, który uatrakcyjnił wręczanie świadectw, były recytacje poezji i prozy wykonane przez Kacpra Grubę, Roberta Pilarskiego i Dominika Zakrzewskiego, a także występ zespołu "6. Deklinacja".
Po ostatnich porządkach w internacie wszyscy wyjechali na zasłużony wypoczynek.

galeria zaprasza