Nadszedł długo oczekiwany dzień, ostatni dzień czerwca, kiedy to Centralna Komisja Egzaminacyjna prezentuje wyniki tegorocznych zmagań maturalnych.

Dwa miesiące ciężkiej pracy egzaminowanych, dostawców, egzaminatorów, komisji itp. itd. przynosi dziś swoje owoce. Owoce mniejsze lub większe, spodziewane lub szokujące, słodkie lub gorzkie.

W naszej szkole przeżywamy ogromną radość, bowiem po raz drugi z rzędu wszyscy nasi absolwenci zdali egzamin maturalny. Zdany egzamin oznacza pokonanie minimalnego progu punktowego na egzaminie pisemnym z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego oraz podejście chociażby do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminów ustnych podawane były na bieżąco.

Wszystkim naszym tegorocznym absolwentom gratulujemy! Życzymy jednocześnie pomyślnej rekrutacji na studia.