Pełni energii i sił przygotowujemy się do nowego roku szkolnego.

W najbliższym czasie:

- w piątek, 28 sierpnia, egzamin poprawkowy o godz. 8.30, rada pedagogiczna o godz. 11.00,

- w sobotę, 29 sierpnia, klasa pierwsza przyjeżdża do godz. 16.00, spotkanie z rodzicami o 17.00,

- w poniedziałek, 31 sierpnia, wszyscy uczniowie przyjeżdżają do 18.00.