Święto Niepodległości naszej Ojczyzny przypadało w tym roku w środę. Mszy św. o godz. 10.00 w pelplińskiej katedrze przewodniczył ks. infułat Tadeusz Brzeziński. Honory pełnił na niej nasz poczet sztandarowy. Po zakończeniu wspólnej modlitwy wszyscy udali się przed pomnik, aby złożyć kwiaty.

W naszej wspólnocie szkolnej historię odzyskania niepodległości przypomniał we wtorek (10 listopada) Pan prof. J. Wiśniewski. W swoim przedłożeniu pokazał jak historyczne podziały zaborów nadal wywierają wpływ na sposób myślenia i postępowania naszych rodaków (ciekawe było zestawienie granic zaborów z wynikami minionych wyborów parlamentarnych). Mowa była także o wyjątkowych postaciach, które zapisały się na kartach walki o niepodległość: J. Piłsudski, J. Haller, I. Paderewski... Profesor wspomniał pochód wojska gen. Hallera przez Pomorze, m.in. defiladę w Pelplinie, ale także zaślubiny Polski z morzem. Całość wypowiedzi została ubogacona pokazem multimedialnym.