W czwartek (26.11.2015) grupa uczniów wraz z naszym matematykiem ks. Piotrem brała udział w wydarzeniu "Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji". Impreza została przygotowana przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. O godz. 9.00 uczestniczyliśmy w warsztatach poświęconych proporcjonalności "Wprost, odwrotnie, a może wcale". Było i doświadczenie, i kilka zadań do rozwiązania. Dzięki projekcji filmu poznaliśmy sylwetkę Stefana Banacha, wybitnego polskiego matematyka ze szkoły lwowskiej.

Korzystając z okazji udaliśmy się także na Wydział Chemii UG, gdzie doktorantka Joanna Pranczk pokazała nam nowoczesny budynek z jego salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi i laboratoriami.

W samo południe uczestniczyliśmy w prezentacji o kierunkach: matematyka finansowa i ekonomiczna. Pozwoliło to nam zobaczyć zależność między matematyką i naukami ekonomicznymi.